Wij werken nog uitsluitend na afspraak, om lange wachttijden te vermijden.Uiteraard kan U niet voorzien wanneer U ziek wordt. Bij acute problemen zullen wij U steeds zo snel mogelijk diezelfde dag verder helpen. Indien er geen afspraken meer vrij staan op de website, kan u steeds telefonisch nog een dringende afspraak maken. Uw medisch dossier kan uiteraard geraadpleegd worden door alle artsen van de praktijk. Indien de arts van uw keuze niet beschikbaar is of geen uren meer vrij heeft, zal de andere arts u graag verder helpen.

Afspraken kunnen ook telefonisch gemaakt via het praktijk nummer 052/226774. Bij voorkeur tussen 8 en 16u want dan is de praktijksassistente aanwezig en worden de artsen niet nodeloos gestoord.

Voor een vlotte, efficiënte en kwaliteitsvolle praktijkvoering, is het belangrijk dat U volgende spelregels respecteert:

 

  1. Indien u een afspraak wenst voor twee personen, gelieve dit ook duidelijk te melden en twee afspraken te reserveren, hetzij telefonisch, hetzij via de website.
  2. Voor het invullen van allerhande attesten maakt U best een afspraak, hiervoor is immers tijd nodig voor inzage in het dossier
  3. Wij leveren geen voorschriften af op telefonische aanvraag. Tijdens de consultaties worden voldoende voorschriften meegegeven tot het moment dat er terug een medisch onderzoek nodig is en de behandeling al dan niet zal bijgestuurd worden.
  4. Probeer steeds op tijd te komen, zoniet laat u andere mensen langer wachten. Indien u niet tijdig op de consultatie kan zijn, gelieve dan te annuleren, ten laatste 1 uur voor de geplande afspraak. Op deze manier kunnen wij andere mensen verder helpen.
DSC_0015

Dr. Jolie

x = Aanwezig

Aanwezig in de praktijk:
  voormiddag namiddag avond belmoment
maandag x   11.30-12u
dinsdag x x 16u-16.30u
woensdag x 11.30u-12u
donderdag x x 10u-10u30
vrijdag   x x 16u-16.30u
DSC_0008 - kopie

Dr. Van Acker

= Aanwezig

Aanwezig in de praktijk:
  voormiddag namiddag avond belmoment
maandag   x x 16u30-17u
dinsdag x x   10u30-11u
woensdag   x x 16u30-17u
donderdag x     10u30-11u
vrijdag x   x 11u30-12u
DSC_0011

Dr. Paulissen

x = Aanwezig

Aanwezig in de praktijk:
  voormiddag namiddag avond belmoment
maandag x x 10u30-11u
dinsdag x 11u30-12u
woensdag x     10u30-11u
donderdag x x 16u30-17u
vrijdag   x   16u30-17u
DSC_0019

Roels Gretel
Praktijkassistente

Verpleegkundige

Zij neemt de telefoon op en beheert onze agenda.

Vanuit haar achtergrond als verpleegkundige zal zij zo goed mogelijk proberen in te schatten wat eventueel dringend is.

Indien nodig zal ze helpen met bloedafnames, EKG’s en dergelijke.

Ook zij is gebonden aan het beroepsgeheim.

Indien nodig zal zij de telefoon doorschakelen naar de artsen.