border-address-top
Dr. Saskia Paulissen
Dr. Pieter Van Acker
Dr. Astrid Jolie
Hofstraat 40
9200 Oudegem

Tel: 052/22.67.74

info@aagemmedics.be
border-address-bottom

Info voor patiënten

Consultaties

Wij werken nog uitsluitend na afspraak, om lange wachttijden te vermijden.Uiteraard kan U niet voorzien wanneer U ziek wordt. Bij acute problemen zullen wij U steeds zo snel mogelijk diezelfde dag verder helpen. Indien er geen afspraken meer vrij staan op de website, kan u steeds telefonisch nog een  dringende afspraak maken. Uw medisch dossier kan uiteraard geraadpleegd worden door alle artsen van de praktijk. Indien de arts van uw keuze niet beschikbaar is of geen uren meer vrij heeft, zal de andere arts u  graag verder helpen.

Afspraken kunnen ook telefonisch gemaakt via het praktijk nummer 052/226774. Bij voorkeur tussen 8 en 16u want dan is de praktijksassistente  aanwezig en worden de artsen niet nodeloos gestoord.

Voor een vlotte, efficiënte en kwaliteitsvolle praktijkvoering, is het belangrijk dat U volgende spelregels respecteert:

  1. Indien u een afspraak wenst voor twee personen, gelieve dit ook duidelijk te melden en twee afspraken te reserveren, hetzij telefonisch, hetzij via de website.
  2. Voor het invullen van allerhande attesten maakt U best een afspraak, hiervoor is immers tijd nodig voor inzage in het dossier
  3. Wij leveren geen voorschriften af op telefonische aanvraag. Tijdens de consultaties worden voldoende voorschriften meegegeven tot het moment dat er terug een medisch onderzoek nodig is en de behandeling al dan niet zal bijgestuurd worden.
  4. Probeer steeds op tijd te komen, zoniet laat u andere mensen langer wachten. Indien u niet tijdig op de consultatie kan zijn, gelieve dan te annuleren, ten laatste 1 uur voor de geplande afspraak. Op deze manier kunnen wij andere mensen verder helpen.

Huisbezoeken

Huisbezoeken kunnen alleen telefonisch worden aangevraagd: 052/22 67 74
Gelieve indien mogelijk voor 10.00u aan te vragen.
Huisbezoeken worden gereserveerd voor deze patiënten die owv. gezondheidsproblemen niet zelf naar de praktijk kunnen komen.
Wij willen U motiveren om zoveel mogelijk zelf langs te komen: de omstandigheden voor onderzoek en behandeling zijn immers optimaal binnen de praktijkruimtes.

Dringende huisbezoeken worden uitgevoerd door de artsen die het snelst ter plaatse zijn.

Telefonisch halfuurtje

 MaaDin Woe Don Vrij
Dr. Paulissen 10u30-11u16u30-17u 10u30-11u 10u30-11u 16u30-17u
Dr. Van Acker
16u30-17u10u30-11u 16u30-17u 10u30-11u10u30-11u
Dr. Astrid Jolie
16u-16u3010u-10u3016u-16u3016u-16u3016u-16u30 

Dit moment kunt u gebruiken indien u één van de artsen persoonlijk wil spreken, bijvoorbeeld voor het opvragen van een labo-resultaat. 

Dit moment aub niet gebruiken om een afspraak te maken!

Patiënten die zich overdag niet kunnen vrijmaken om te bellen, kunnen dit ook op een later tijdstip doen.

Vanaf 17u de artsen niet nodeloos storen aub.  De meeste zaken kunnen overdag via de praktijkassitente geregeld worden.

Korte informatieve vragen kunnen ook gesteld worden via e-mail.Verwacht hierop niet onmiddellijk een antwoord .

Tijdens de week : ( van 20u - 8u ): wachtdienst huisartsen Dendermonde via nummer 052/22.34.89

Tijdens het weekend :  ( van vrijdag 19u tot maandag 8 u )

Op feestdagen vanaf 19u de dag voordien tot 8u de dan nadien.

Huisartsenwachtpost VEHAMED . Tel : 052/ 730 100  

 

Personen die misbruik maken van deze agenda worden opgespoord en gerechtelijk vervolgd.
Alle patiëntgegevens zijn vertrouwelijk en worden enkel door de behandelende geneesheer gebruikt.

Created by Sanmax